کلیپسوف چیست ؟

آیا میدانید کلیپسوف چیست ؟  کلیپسوف به زمانى گفته میشود که کلیپسى در مدار زمین بین خورشید و ماه قرار گیرد و سایه کلیپس روی ماه افتاده و قسمتى از ماه براى مدتى تاریک شود !

/ 1 نظر / 10 بازدید