موقع امتحان چه کنیم تا استرس نداشته باشیم ؟:)

آهنگی که روز قبل امتحان گوش میدادم:
بیخیال فردااا، بیخیال فردااا...:
آهنگی که بعد امتحان گوش میدم:
مخور غم گذشته، گذشته ها گذشته، هرگز به غصه خوردن، گذشته برنگشته:)))

/ 1 نظر / 8 بازدید