لقمانم از دست رفت !

لقمان و بردن تو پارتی گفتن اینجا پر بی ادبه برو ادب یاد بگیر...
بعد از ۵ دقیقه دیدن لقمان داره با دخترا میرقصه گفتن یا شیخ شما چرا؟؟؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
گفت: بزار تو حاله خودم باشششششششششم همه‌ی دافا باید تو بغلم جاششششششششششششن لقمانم ادم پایه ایه هااا…

/ 0 نظر / 10 بازدید