عجب !

چند وقت پیش یه جمله از خودم نوشتم تو پروفایلم

بعد چند وقت همون جمله برام اومد زیرشم نوشته بود کوروش کبیر...خنثی

/ 2 نظر / 12 بازدید
Miss Alone

[خنده][خنده][خنده][خنده] خیلی وبت باحاله [زبان]