خوبی به هیچکس نیومده والا ..

امروز یه خانم مسن رو سوار کردم،در آورد پول بده!

گفتم بفرمایین، من اینکارو بخاطر پول نکردم!

با عصبانیت تمام، برگشت گفت:
.
.
.
.
.
کصافططط آشغال، پس واس چی کردی؟؟

:((((

اصن خوبی به اینا نیومده....!!!

/ 0 نظر / 12 بازدید