# اصن_یه_وضی

شماره تلفن لقمان چی بود ؟

ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻡ ﺑﻪ ﺳﻬﺮﺍﺏ ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ"ﻗﺎﻳﻘﺖ ﺟﺎﺩﺍﺭﺩ؟".......ﺻﺪﺍ ﺁﻣﺪ:ﺍﺯ بی ﺍﺩﺑﺎﻥ!ﻓﻬﻤﻴﺪﻡ ﺍﺷﺘﺒﺎهی ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻟﻘﻤﺎﻥ ﺭﻭﮔﺮﻓﺘﻢ، ﺳﺮﻳﻊ ﻗﻄﻊ ﮐﺮﺩﻡ!نیست پیش شماره هاتغییرکرده...! ادامه مطلب
/ 1 نظر / 5 بازدید

اینم از فال اقا حافظمون

دیشـــب فــــــــال گرفتــــــــم : حافــــــــظ فرمــــــــودند که : خوشــــــــا آن زن که همسرش تو باشــــــــى والٰا بخُــــــــدا حالا اگه خــــــــودم میگفتم میگفتین خودشیفته س اصن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید