# خاطره_آمیز

چی !!!!

تو تاکسی نشسته بودیم یدفه دختره گفت چی؟ من:هیچی . . . . دختره:چی؟ من:بخدا هیچی دختره:چی؟ من:خدا شاهده هیچی دختره:چی؟ من:آقای راننده جان مادرت وایسا من میخوام پیاده بشم راننده:خفه شو ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 17 بازدید